1 marca, 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SAMOCHÓD NR [7]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty następujący samochód wchodzący w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości („Przedmiot Sprzedaży”):

MODEL: SKODA OCTAVIA II 1.6 TDI, NR REJ.: KR232RC, ROK PRODUKCJI: 2011, TYP: OSOBOWY, NR VIN: TMBDT21Z2B2106474, DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI: 27.6.2011, PRZEBIEG: 166587, POJ. SILNIKA: 1598, MOC: 77/105

Cena Sprzedaży brutto (z VAT): 19680,00 złotych.

Rozwiń

1 marca, 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SAMOCHÓD NR [6]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty następujący samochód wchodzący w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości („Przedmiot Sprzedaży”):

MODEL: SKODA OCTAVIA II 1.6 TDI, NR REJ.: KR228UT, ROK PRODUKCJI: 2012, TYP: OSOBOWY, NR VIN: TMBDT21Z5D2093478, DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI: 18.1.2013, PRZEBIEG: 190572, POJ. SILNIKA: 1598, MOC: 77/105

Cena Sprzedaży brutto (z VAT): 20049,00 złotych.

Rozwiń

1 marca, 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SAMOCHÓD NR [5]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty następujący samochód wchodzący w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości („Przedmiot Sprzedaży”):

MODEL: SKODA OCTAVIA II 2.0(110), NR REJ.: KR213TN, ROK PRODUKCJI: 2012, TYP: OSOBOWY, NR VIN: TMBDN21Z9C2152119, DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI: 7.8.2012, PRZEBIEG: 188547, POJ. SILNIKA: 1968, MOC: 81/110

Cena Sprzedaży brutto (z VAT): 19680,00 złotych.

Rozwiń

1 marca, 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SAMOCHÓD NR [4]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty następujący samochód wchodzący w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości („Przedmiot Sprzedaży”):

MODEL: SKODA OCTAVIA II 1.4 TSI, NR REJ.: KR210LJ, ROK PRODUKCJI: 2010, TYP: CIĘŻAROWY, NR VIN: TMBTJC1Z8AC013779, DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI: 16.2.2010, PRZEBIEG: 219627, POJ. SILNIKA: 1390, MOC: 90/122

Cena Sprzedaży brutto (z VAT): 14637,00 złotych.

Rozwiń

27 lutego, 2021

Lokal mieszkalny, ul. Wesoła 6/6, Wólka Kosowska

Syndyk sprzeda: prawo własności nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola, miejscowość Wólka Kosowska, ul. Wesoła 6, stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 136,70 m2 raz z udziałem 13670/2762030 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1I/00006985/0.

Szczegóły w zakładce Nieruchomości.

28 stycznia, 2021

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa spółki „Mokotowskie Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy – Spółka jawna w upadłości (IV przetarg)

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2021 r., wydanym w postępowaniu o sygn. akt XVIII GUp 1155/19, Sędzia-komisarz zatwierdził warunki przetargu i aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa spółki „Mokotowskie Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy – Spółka jawna w upadłości. Cena wywoławcza: 190.000,00 zł netto (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych netto).

Szczegóły dotyczące przetargu na stronie internetowej www.syndykpiotrduda.pl – w zakładce Syndyk sprzeda/Inne.

5 stycznia, 2021

QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości w postępowaniu prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn akt GUp 863/19, informuje, że przystąpił do sprzedaży majątku QUMAK S.A. w upadłości obejmującego ponad 8000 ruchomości spółki QUMAK S.A. w upadłości, w tym w szczególności 105 samochodów osobowych, sprzętu informatycznego i elektrycznego oraz mebli.

Uchwała nr 4 Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Qumak S.A. w przedmiocie wniosku syndyka masy upadłości Qumak S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. o wyrażenie zgody na sprzedaż ruchomości z wolnej ręki.

§1. Dnia 30 listopada 2020 r. Rada Wierzycieli QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rada”) postanowiła wyrazić zgodę w zakresie wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. w przedmiocie sprzedaży z wolnej ręki:

a) ruchomości wymienionych w załączniku nr 1 (płyta CD) do wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. w pozycjach od 1 do 8.128 za ceny netto nie niższe niż ceny minimalne wskazane w ww. załączniku nr 1;

b) wszystkich samochodów wymienionych w załączniku nr 2 do wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. za ceny netto nie niższe niż ceny minimalne wskazane w ww. załączniku nr 2;

c) akcji wymienionych w załączniku nr 3 do wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. za cenę po kursie akcji z dnia sprzedaży.

§2. Uchwałę podjęto na podstawie §2 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu, poza posiedzeniem Rady Wierzycieli w trybie pisemnym.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, o ile nie zostanie uchylona przez Sędziego-komisarza.

Pouczenie: Art. 210 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

 

 

27 lipca, 2020

Zapytanie ofertowe – wycena ruchomości QUMAK S.A. w upadłości [Przetarg nr 2]

Zapytanie ofertowe – wycena ruchomości QUMAK S.A. w upadłości [Przetarg nr 2]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na wycenę składników masy upadłości (w zakresie ruchomości) Spółki QUMAK S.A. w upadłości na potrzeby oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłości na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Ruchomości tych jest wiele (kilkaset sztuk).

Rozwiń

10 lipca, 2020

Zapytanie ofertowe – wycena znaków towarowych QUMAK S.A. w upadłości

Zapytanie ofertowe – wycena znaków towarowych QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na wycenę znaków towarowych Qumak S.A. w upadłości: (i) znaku towarowego słownego „qumak” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 257149) oraz (ii) znaku towarowego słownego „qumak – sekom” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 163170) na potrzeby oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłości na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Rozwiń

6 lipca, 2020

Informacja dla Wierzycieli

W związku z narastającą liczbą niewłaściwie zaadresowanych zgłoszeń wierzytelności, Syndyk przypomina, że w sytuacji, gdy Upadły złożył wniosek o ogłoszenie upadłości przed dniem 24 marca 2020 roku, zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego-komisarza wyznaczonego w danym postępowaniu upadłościowym i wskazanego w wezwaniu do zgłaszania wierzytelności rozsyłanym przez Syndyka. Zgłoszeń tych nie wysyła się samodzielnie do SyndykaInformację o dacie złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości przez danego Upadłego można uzyskać telefonicznie w BOI tut. Sądu.
 
Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1802 z dnia 2019.09.23).
8 czerwca, 2020

Rozpoznanie rynku – znak towarowy Qumak

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. w upadłości Piotr Duda w ramach rozpoznania rynku zachęca zainteresowane podmioty do zgłoszenia zainteresowania nabyciem następujących znaków towarowych Qumak S.A. w upadłości: (i) znaku towarowego słownego „qumak” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 257149) oraz (ii) znaku towarowego słownego „qumak – sekom” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 163170). Zainteresowanie należy zgłaszać drogą mailową na adres licytacje@syndykpiotrduda.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego i ma na celu rozpoznanie rynku. Warunki sprzedaży zostaną ustalone odrębnie zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego.

29 maja, 2020

Konkurs ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Wołomin

Syndyk sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 46,30 m2 położonego w Wołominie przy ul. 1 Maja 17 nr 12, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1W/00096613/1

Warunki konkursu ofert – w zakładce Nieruchomości

14 stycznia, 2020

Zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż udziałów w kapitale zakładowym spółki QPS sp. z o.o. z siedzibą w Regułach (III przetarg)

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zatwierdzić warunki przetargu na sprzedaż dziesięciu udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym spółki QPS sp. z o.o. z siedzibą w Regułach, REGON: 368832238, NIP: 5223105951, KRS: 0000705313. Cena wywoławcza: 100.000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych i zero groszy).

Szczegóły dotyczące przetargu na stronie internetowej www.syndykpiotrduda.pl – w zakładce „Syndyk sprzeda”/”Inne”.

14 stycznia, 2020

Zapytanie ofertowe – wycena ruchomości QUMAK S.A. w upadłości

Zapytanie ofertowe – wycena ruchomości QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na wycenę składników masy upadłości (w zakresie ruchomości) Spółki QUMAK S.A. w upadłości na potrzeby oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłości na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Ruchomości tych jest wiele (tysiące sztuk).

Rozwiń

22 listopada, 2019

Zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości – ul. Noakowskiego 26/36 , Warszawa

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zatwierdzić warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej o powierzchni 52,80 m2, położonej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 26 m. 36, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA4M/00041713/5.

Szczegóły dotyczące przetargu – w zakładce Nieruchomości

6 listopada, 2019

Przetarg 1/2019 [IV przetarg]

Syndyk Masy Upadłości LIDER TRADING Sp. z o.o. w upadłości sprzeda za łączną cenę netto nie niższą niż 5.000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych), ruchomości LIDER TRADING Sp. z o.o. w upadłości wchodzące w skład masy upadłości wymienione w poniższej tabeli.

Rozwiń

20 października, 2019

Wezwanie wierzycieli – Mokotowskie Centrum Osteoporozy Bogdan Oleksiak i Wspólnicy Sp. j.

Informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 07 października 2019 roku ogłoszono upadłość Mokotowskie Centrum Osteoporozy Bogdan Oleksiak i Wspólnicy Sp. j.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 18 października 2019 roku – nr 203 (5842), poz. 53631.

Rozwiń