22 listopada, 2019

Zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości – ul. Noakowskiego 26/36 , Warszawa

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zatwierdzić warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej o powierzchni 52,80 m2, położonej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 26 m. 36, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA4M/00041713/5.

Szczegóły dotyczące przetargu – w zakładce Nieruchomości