Kategoria ogłoszeń:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NALEŻNOŚCI (QUMAK) – dot. PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA (obniżka z 12 lutego 2024 r.)

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda następujące należności wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości („Przedmiot Sprzedaży”): 

– należności QUMAK S.A. w upadłości wobec spółki PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA: 

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NALEŻNOŚCI (QUMAK) – dot. PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA (obniżka z 12 lutego 2024 r.)

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda następujące należności wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości („Przedmiot Sprzedaży”): 

– należności QUMAK S.A. w upadłości wobec spółki PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA: 

Rozwiń
 

3. Sprzedaż laptopów i sprzętu lotniskowego

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na nabycie laptopów i sprzętu lotniskowego.

Rozwiń

3. Sprzedaż laptopów i sprzętu lotniskowego

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na nabycie laptopów i sprzętu lotniskowego.

Rozwiń
 

Sprzedaż ostatnich samochodów QUMAK S.A. w upadłości – obniżka z 6 września 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Syndyka (www.syndykpiotrduda.pl) w zakładce Ruchomości zamieściliśmy zaproszenie do składania ofert na zakup ostatnich samochodów z puli stu sześciu aut QUMAK S.A. w upadłości (kolejna obniżka).

Zapraszamy do składania ofert.

Sprzedaż ostatnich samochodów QUMAK S.A. w upadłości – obniżka z 6 września 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Syndyka (www.syndykpiotrduda.pl) w zakładce Ruchomości zamieściliśmy zaproszenie do składania ofert na zakup ostatnich samochodów z puli stu sześciu aut QUMAK S.A. w upadłości (kolejna obniżka).

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zmiana adresu Kancelarii Syndyka

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. Kancelaria Syndyka działa pod nowym adresem: ul. Jana Styki 29 lok. 10, 03-938 Warszawa.

Prosimy o nadsyłanie korespondencji na ww. adres.

Zmiana adresu Kancelarii Syndyka

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. Kancelaria Syndyka działa pod nowym adresem: ul. Jana Styki 29 lok. 10, 03-938 Warszawa.

Prosimy o nadsyłanie korespondencji na ww. adres.

 

Informacja dot. obniżki cen na ruchomości QUMAK S.A. w upadłości

Informujemy, że na stronie internetowej Syndyka (www.syndykpiotrduda.pl) w zakładce Ruchomości zamieściliśmy zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu IT oraz urządzeń elektrycznych po obniżonych cenach.

Oferujemy 4.800 różnych modeli sprzętu (łącznie 37.000 sztuk).

Zapraszamy do składania ofert.

 

Informacja dot. obniżki cen na ruchomości QUMAK S.A. w upadłości

Informujemy, że na stronie internetowej Syndyka (www.syndykpiotrduda.pl) w zakładce Ruchomości zamieściliśmy zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu IT oraz urządzeń elektrycznych po obniżonych cenach.

Oferujemy 4.800 różnych modeli sprzętu (łącznie 37.000 sztuk).

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

Zapytanie ofertowe (biegli rzeczoznawcy) – wycena autobusu

Zapytanie ofertowe (biegli rzeczoznawcy) – wycena autobusu 

Syndyk Masy Upadłości LIDER TRADING sp. z o.o. w upadłości – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na wycenę autobusu LIDER TRADING sp. z o.o. w upadłości, na potrzeby oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłości na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Wycena dotyczy autobusu Solbus SM12.

Rozwiń

Zapytanie ofertowe (biegli rzeczoznawcy) – wycena autobusu

Zapytanie ofertowe (biegli rzeczoznawcy) – wycena autobusu 

Syndyk Masy Upadłości LIDER TRADING sp. z o.o. w upadłości – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na wycenę autobusu LIDER TRADING sp. z o.o. w upadłości, na potrzeby oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłości na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Wycena dotyczy autobusu Solbus SM12.

Rozwiń

 

Konkurs ofert – przewóz ruchomości QUMAK S.A. w upadłości [pozostałe]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na przewóz majątku ruchomego upadłej Spółki QUMAK S.A. w upadłości z Piaseczna (05-500) do magazynu zlokalizowanego w miejscowości Dawidy (05-090).

Ruchomości tych jest wiele (kilka tysięcy sztuk). Ruchomości te obejmują w szczególności (wyliczenie niewyczerpujące): urządzenia biurowe, komputery, kable, serwery, drukarki, inny sprzęt IT, elementy sprzętu meteorologicznego.

Rozwiń

Konkurs ofert – przewóz ruchomości QUMAK S.A. w upadłości [pozostałe]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na przewóz majątku ruchomego upadłej Spółki QUMAK S.A. w upadłości z Piaseczna (05-500) do magazynu zlokalizowanego w miejscowości Dawidy (05-090).

Ruchomości tych jest wiele (kilka tysięcy sztuk). Ruchomości te obejmują w szczególności (wyliczenie niewyczerpujące): urządzenia biurowe, komputery, kable, serwery, drukarki, inny sprzęt IT, elementy sprzętu meteorologicznego.

Rozwiń

 

Konkurs ofert – przewóz ruchomości QUMAK S.A. w upadłości [elementy wystawy]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na przewóz majątku ruchomego upadłej Spółki QUMAK S.A. w upadłości z Piaseczna (05-500) do magazynu zlokalizowanego w miejscowości Dawidy (05-090).

Ruchomości przeznaczone do przewozu, to elementy wystawy technicznej (ok.300 elementów metal/aluminium).  

Rozwiń

Konkurs ofert – przewóz ruchomości QUMAK S.A. w upadłości [elementy wystawy]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na przewóz majątku ruchomego upadłej Spółki QUMAK S.A. w upadłości z Piaseczna (05-500) do magazynu zlokalizowanego w miejscowości Dawidy (05-090).

Ruchomości przeznaczone do przewozu, to elementy wystawy technicznej (ok.300 elementów metal/aluminium).  

Rozwiń

 

Wezwanie wierzycieli – Nurtos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy z dnia 04 sierpnia 2022 roku ogłoszono upadłość spółki Nurtos Sp. z o.o. w upadłości, Al. Jerozolimskie nr 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, nr KRS 0000634014.

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 11 sierpnia 2022 roku.

Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Syndykowi na poniższy adres w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rozwiń

Wezwanie wierzycieli – Nurtos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy z dnia 04 sierpnia 2022 roku ogłoszono upadłość spółki Nurtos Sp. z o.o. w upadłości, Al. Jerozolimskie nr 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, nr KRS 0000634014.

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 11 sierpnia 2022 roku.

Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Syndykowi na poniższy adres w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rozwiń

 

INFORMACJA DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI

W związku z przygotowaniami Syndyka do wykonania pierwszego częściowego planu podziału w postępowaniu upadłościowym QUMAK S.A. w upadłości, obejmującego pierwszą kategorię zaspokojenia (osoby zatrudnione przed ogłoszeniem upadłości przez QUMAK S.A. na podstawie umowy o pracę, kategoria ta nie obejmuje osób współpracujących z Upadłą na umowę zlecenia; stopień zaspokojenia wierzytelności ww. częściowym planem wynosi ok. 33 procent wierzytelności), zachodzi potrzeba aktualizacji informacji o numerach rachunków bankowych byłych pracowników Upadłej.

W związku z tym Syndyk zwraca się do osób, wobec których QUMAK S.A. miał zaległości z tytułu stosunku pracy, a które nie przekazały jeszcze Kancelarii Syndyka informacji o swoim numerze rachunku bankowego, o:

1) [dotyczy osób, które otrzymały do Syndyka przelewy zaległych wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w czerwcu 2019 r.]: przekazanie do Kancelarii Syndyka pisma, zgodnie z którym wypłata powinna nastąpić na ten sam rachunek bankowy, na który nastąpił przelew zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; pismo z własnoręcznym podpisem można przekazać drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Dąbrowiecka 27b, 03-932 Warszawa albo skanem na adres sekretariat@syndykpiotrduda.pl ; albo alternatywnie:

2) przedstawienie pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego; pismo powinno być opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym – w celu zabezpieczenia Państwa środków (pismo należy przekazać w oryginale drogą pocztową).

Syndyk poucza, że zgodnie z art. 358 Prawa upadłościowego, „Jeżeli wierzyciel nie odbierze swojej należności w terminie miesiąca lub gdy należna mu suma nie może być mu wydana z powodu podania nieprawidłowego adresu albo niepodania rachunku bankowego, sumy należne temu wierzycielowi składa się do depozytu sądowego.”

 

 

INFORMACJA DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI

W związku z przygotowaniami Syndyka do wykonania pierwszego częściowego planu podziału w postępowaniu upadłościowym QUMAK S.A. w upadłości, obejmującego pierwszą kategorię zaspokojenia (osoby zatrudnione przed ogłoszeniem upadłości przez QUMAK S.A. na podstawie umowy o pracę, kategoria ta nie obejmuje osób współpracujących z Upadłą na umowę zlecenia; stopień zaspokojenia wierzytelności ww. częściowym planem wynosi ok. 33 procent wierzytelności), zachodzi potrzeba aktualizacji informacji o numerach rachunków bankowych byłych pracowników Upadłej.

W związku z tym Syndyk zwraca się do osób, wobec których QUMAK S.A. miał zaległości z tytułu stosunku pracy, a które nie przekazały jeszcze Kancelarii Syndyka informacji o swoim numerze rachunku bankowego, o:

1) [dotyczy osób, które otrzymały do Syndyka przelewy zaległych wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w czerwcu 2019 r.]: przekazanie do Kancelarii Syndyka pisma, zgodnie z którym wypłata powinna nastąpić na ten sam rachunek bankowy, na który nastąpił przelew zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; pismo z własnoręcznym podpisem można przekazać drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Dąbrowiecka 27b, 03-932 Warszawa albo skanem na adres sekretariat@syndykpiotrduda.pl ; albo alternatywnie:

2) przedstawienie pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego; pismo powinno być opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym – w celu zabezpieczenia Państwa środków (pismo należy przekazać w oryginale drogą pocztową).

Syndyk poucza, że zgodnie z art. 358 Prawa upadłościowego, „Jeżeli wierzyciel nie odbierze swojej należności w terminie miesiąca lub gdy należna mu suma nie może być mu wydana z powodu podania nieprawidłowego adresu albo niepodania rachunku bankowego, sumy należne temu wierzycielowi składa się do depozytu sądowego.”

 

 

 

Konkurs ofert – naprawa układu hamulcowego 10 aut [QUMAK]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na naprawę układu hamulcowego 10 aut.

Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się ze stanem aut za uprzednim uzgodnieniem terminu i po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.

Rozwiń

Konkurs ofert – naprawa układu hamulcowego 10 aut [QUMAK]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na naprawę układu hamulcowego 10 aut.

Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się ze stanem aut za uprzednim uzgodnieniem terminu i po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.

Rozwiń

 

Konkurs na przechowanie dokumentacji Upadłej Spółki

Syndyk Masy Upadłości  „Mokotowskiego Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy –              Sp. j. w upadłości – Piotr Duda, zaprasza do składania ofert na przechowanie dokumentacji upadłej Spółki „Mokotowskie Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy – Sp. j. w upadłości.

Dokumentacja objęta niniejszym przetargiem zawiera ok. 25 segregatorów w formacie A4.

Rozwiń

Konkurs na przechowanie dokumentacji Upadłej Spółki

Syndyk Masy Upadłości  „Mokotowskiego Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy –              Sp. j. w upadłości – Piotr Duda, zaprasza do składania ofert na przechowanie dokumentacji upadłej Spółki „Mokotowskie Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy – Sp. j. w upadłości.

Dokumentacja objęta niniejszym przetargiem zawiera ok. 25 segregatorów w formacie A4.

Rozwiń

 

Konkurs ofert – wycena biegłego rzeczoznawcy wartości prac z zakresu zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na wycenę (opinii prywatnej) wartości prac z zakresu zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych.

Konkurs dotyczy sporządzenia jedynie opinii prywatnej/wyceny wartości prac przez biegłego rzeczoznawcę. Nie przewidujemy zlecenia faktycznego wykonania prac z zakresu zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych.

Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą prac podlegających wycenie po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.

Rozwiń

Konkurs ofert – wycena biegłego rzeczoznawcy wartości prac z zakresu zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na wycenę (opinii prywatnej) wartości prac z zakresu zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych.

Konkurs dotyczy sporządzenia jedynie opinii prywatnej/wyceny wartości prac przez biegłego rzeczoznawcę. Nie przewidujemy zlecenia faktycznego wykonania prac z zakresu zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych.

Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą prac podlegających wycenie po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.

Rozwiń

 

Nowe zasady sprzedaży składników masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami sprzedaży składników masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości  (zakładka Syndyk sprzeda -> Ruchomości).

Nowe zasady sprzedaży składników masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami sprzedaży składników masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości  (zakładka Syndyk sprzeda -> Ruchomości).

 

Sprzedaż znaków towarowych QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda zaprasza do składania ofert na nabycie znaków towarowych Qumak S.A. w upadłości (znaki towarowe słowne „qumak” oraz „qumak – sekom”).

Szczegóły w zakładce: Syndyk sprzeda – Inne.

Sprzedaż znaków towarowych QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda zaprasza do składania ofert na nabycie znaków towarowych Qumak S.A. w upadłości (znaki towarowe słowne „qumak” oraz „qumak – sekom”).

Szczegóły w zakładce: Syndyk sprzeda – Inne.

 

Sprzedaż ruchomości Svematex Sp. z o.o. (odzież)

Syndyk Masy Upadłości SVEMATEX sp. z o.o. w upadłości Piotr Duda rozpoczął sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Upadłej (odzież, w tym kostiumy kąpielowe, rękawiczki, bielizna – łącznie ponad 68.000 sztuk).

Szczegóły w zakładce Syndyk sprzeda – Ruchomości.

Sprzedaż ruchomości Svematex Sp. z o.o. (odzież)

Syndyk Masy Upadłości SVEMATEX sp. z o.o. w upadłości Piotr Duda rozpoczął sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Upadłej (odzież, w tym kostiumy kąpielowe, rękawiczki, bielizna – łącznie ponad 68.000 sztuk).

Szczegóły w zakładce Syndyk sprzeda – Ruchomości.

 

QUMAK S.A. w upadłości – zmiana Sędziego-komisarza i sygnatury postępowania

Informujemy, że postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r.  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym QUMAK S.A. w upadłości wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie ASR Olgi Nowosad.

Sprawa będzie się toczyła pod nową sygnaturą: XVIII GUp 48/21.

 

QUMAK S.A. w upadłości – zmiana Sędziego-komisarza i sygnatury postępowania

Informujemy, że postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r.  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym QUMAK S.A. w upadłości wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie ASR Olgi Nowosad.

Sprawa będzie się toczyła pod nową sygnaturą: XVIII GUp 48/21.

 

 

QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości w postępowaniu prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn akt GUp 863/19, informuje, że przystąpił do sprzedaży majątku QUMAK S.A. w upadłości obejmującego ponad 8000 ruchomości spółki QUMAK S.A. w upadłości, w tym w szczególności 105 samochodów osobowych, sprzętu informatycznego i elektrycznego oraz mebli.

 

Uchwała nr 6 Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Qumak S.A. w przedmiocie wniosku syndyka masy upadłości Qumak S.A. z dnia 11 stycznia 2021 r. o wyrażenie zgody na sprzedaż z wolnej ręki.

1. Dnia 14 kwietnia 2021 r. Rada Wierzycieli QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rada”) postanowiła wyrazić zgodę w zakresie wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 11 stycznia 2021 r. w przedmiocie sprzedaży z wolnej ręki:

a) ruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 11 stycznia 2021 r. w pozycjach od 8255 od 8678 za ceny netto nie niższe niż ceny minimalne wskazane w ww. załączniku nr 1;

b) znaków towarowych wymienionych w załączniku nr 1 do wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 11 stycznia 2021 r. w pozycjach od 8679 i 8680 za ceny netto nie niższe niż ceny minimalne wskazane w ww. załączniku nr 1.

2. Uchwałę podjęto na podstawie §2 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu, poza posiedzeniem Rady Wierzycieli w trybie pisemnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, o ile nie zostanie uchylona przez Sędziego-komisarza.

Pouczenie: Art. 210 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości w postępowaniu prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn akt GUp 863/19, informuje, że przystąpił do sprzedaży majątku QUMAK S.A. w upadłości obejmującego ponad 8000 ruchomości spółki QUMAK S.A. w upadłości, w tym w szczególności 105 samochodów osobowych, sprzętu informatycznego i elektrycznego oraz mebli.

 

Uchwała nr 6 Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Qumak S.A. w przedmiocie wniosku syndyka masy upadłości Qumak S.A. z dnia 11 stycznia 2021 r. o wyrażenie zgody na sprzedaż z wolnej ręki.

1. Dnia 14 kwietnia 2021 r. Rada Wierzycieli QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rada”) postanowiła wyrazić zgodę w zakresie wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 11 stycznia 2021 r. w przedmiocie sprzedaży z wolnej ręki:

a) ruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 11 stycznia 2021 r. w pozycjach od 8255 od 8678 za ceny netto nie niższe niż ceny minimalne wskazane w ww. załączniku nr 1;

b) znaków towarowych wymienionych w załączniku nr 1 do wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 11 stycznia 2021 r. w pozycjach od 8679 i 8680 za ceny netto nie niższe niż ceny minimalne wskazane w ww. załączniku nr 1.

2. Uchwałę podjęto na podstawie §2 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu, poza posiedzeniem Rady Wierzycieli w trybie pisemnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, o ile nie zostanie uchylona przez Sędziego-komisarza.

Pouczenie: Art. 210 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

 

Wierzytelność Upadłego wobec osoby fizycznej

Syndyk sprzeda w konkursie ofert wierzytelność Upadłego wobec osoby fizycznej.

Szczegóły w zakładce „Syndyk sprzeda – Inne”

Wierzytelność Upadłego wobec osoby fizycznej

Syndyk sprzeda w konkursie ofert wierzytelność Upadłego wobec osoby fizycznej.

Szczegóły w zakładce „Syndyk sprzeda – Inne”