6 lipca, 2020

Informacja dla Wierzycieli

W związku z narastającą liczbą niewłaściwie zaadresowanych zgłoszeń wierzytelności, Syndyk przypomina, że w sytuacji, gdy Upadły złożył wniosek o ogłoszenie upadłości przed dniem 24 marca 2020 roku, zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego-komisarza wyznaczonego w danym postępowaniu upadłościowym i wskazanego w wezwaniu do zgłaszania wierzytelności rozsyłanym przez Syndyka. Zgłoszeń tych nie wysyła się samodzielnie do SyndykaInformację o dacie złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości przez danego Upadłego można uzyskać telefonicznie w BOI tut. Sądu.
 
Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1802 z dnia 2019.09.23).