8 czerwca, 2020

Rozpoznanie rynku – znak towarowy Qumak

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. w upadłości Piotr Duda w ramach rozpoznania rynku zachęca zainteresowane podmioty do zgłoszenia zainteresowania nabyciem następujących znaków towarowych Qumak S.A. w upadłości: (i) znaku towarowego słownego „qumak” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 257149) oraz (ii) znaku towarowego słownego „qumak – sekom” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 163170). Zainteresowanie należy zgłaszać drogą mailową na adres licytacje@syndykpiotrduda.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego i ma na celu rozpoznanie rynku. Warunki sprzedaży zostaną ustalone odrębnie zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego.