4 czerwca, 2021

QUMAK S.A. w upadłości – zmiana Sędziego-komisarza i sygnatury postępowania

Informujemy, że postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r.  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym QUMAK S.A. w upadłości wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie ASR Olgi Nowosad.

Sprawa będzie się toczyła pod nową sygnaturą: XVIII GUp 48/21.