27 lutego, 2021

Lokal mieszkalny, ul. Wesoła 6/6, Wólka Kosowska

Syndyk sprzeda: prawo własności nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola, miejscowość Wólka Kosowska, ul. Wesoła 6, stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 136,70 m2 raz z udziałem 13670/2762030 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1I/00006985/0.

Szczegóły w zakładce Nieruchomości.