28 stycznia, 2021

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa spółki „Mokotowskie Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy – Spółka jawna w upadłości (IV przetarg)

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2021 r., wydanym w postępowaniu o sygn. akt XVIII GUp 1155/19, Sędzia-komisarz zatwierdził warunki przetargu i aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa spółki „Mokotowskie Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy – Spółka jawna w upadłości. Cena wywoławcza: 190.000,00 zł netto (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych netto).

Szczegóły dotyczące przetargu na stronie internetowej www.syndykpiotrduda.pl – w zakładce Syndyk sprzeda/Inne.