1 marca, 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SAMOCHÓD NR [7]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty następujący samochód wchodzący w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości („Przedmiot Sprzedaży”):

MODEL: SKODA OCTAVIA II 1.6 TDI, NR REJ.: KR232RC, ROK PRODUKCJI: 2011, TYP: OSOBOWY, NR VIN: TMBDT21Z2B2106474, DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI: 27.6.2011, PRZEBIEG: 166587, POJ. SILNIKA: 1598, MOC: 77/105

Cena Sprzedaży brutto (z VAT): 19680,00 złotych.

Ww. Cena Sprzedaży uwzględnia koszty odbioru przedmiotu sprzedaży z parkingu, na którym zlokalizowany jest samochód. Kupujący ponosi koszty odbioru i transportu i ryzyka z tym związane.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży.

Sprzedaż odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez QUMAK S.A. w upadłości.

Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 608-026-343 oraz pod adresem email: marcin.karas@syndykpiotrduda.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Informacja o przetwarzaniu przez syndyka danych osobowych oferentów znajduje się pod adresem elektronicznym: https://syndykpiotrduda.pl/1070-2/

 

Dokumenty do pobrania (proszę kliknąć w poniższe linki):

7.KR232RC

2_UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU -wzór