14 maja, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 285/18

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 20 kwietnia 2018 r., sygn. akt X GU 285/18 ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadła”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 14 maja 2018 roku pod numerem 92/2018(5480).

Rozwiń

30 kwietnia, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 285/18

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 20 kwietnia 2018 r., sygn. akt X GU 285/18 ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadły”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 30 kwietnia 2018 roku pod numerem 84/2018 (5472).

Rozwiń

3 kwietnia, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 169/18

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 23 marca 2018 r., sygn. akt X GU 169/18, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadły”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 03 kwietnia 2018 roku pod numerem 65/2018(5453).

Rozwiń

3 kwietnia, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 171/18

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 23 marca 2018 r., sygn. akt X GU 171/18, ogłoszono upadłość  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadła”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 03 kwietnia 2018 roku pod numerem 65/2018(5453).

Rozwiń

8 marca, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 1932/17

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 01 marca 2018 r., sygn. akt X GU 1932/17, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadły”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 08 marca 2018 roku pod numerem 48/2018 (5436).

Rozwiń

16 lutego, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 2322/17

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 08 lutego 2018 r., sygn. akt X GU 2322/17, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadły”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 16 lutego 2018 roku pod numerem 34/2018 (5422) poz. 7109.

Rozwiń

17 stycznia, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 1580/17

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt X GU 1580/17 ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 17 stycznia 2018 roku nr 12/2018(5400).

Rozwiń