23 listopada, 2018

Zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zatwierdzić warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 52, obręb 4-09-07, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 183,2 m2, położonej w Warszawie przy ul. Bystrej 2A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00003634/2.

Szczegóły dotyczące przetargu – w zakładce Nieruchomości