31 października, 2018

Umorzenie postępowania na wniosek syndyka – sygn akt: X GUp 713/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 r. w Warszawie na rozprawie w przedmiocie wniosku syndyka o umorzenie postępowania postanowił na podstawie art. 491 zn.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. – Prawo upadłościowe umorzyć postępowanie upadłościowe i obciążyć kosztami postępowania upadłościowego Upadłego.