Kategoria ogłoszeń:

Zapytanie ofertowe – sprzedaż znaków towarowych QUMAK S.A. w upadłości (obniżka z 23.11.2023 r.)

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na nabycie znaków towarowych Qumak S.A. w upadłości (obniżka z 23.11.2023 r.):

  • znaku towarowego słownego „qumak” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 257149) oraz
  • znaku towarowego słownego „qumak – sekom” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 163170).

Rozwiń

Zapytanie ofertowe – sprzedaż znaków towarowych QUMAK S.A. w upadłości (obniżka z 23.11.2023 r.)

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na nabycie znaków towarowych Qumak S.A. w upadłości (obniżka z 23.11.2023 r.):

  • znaku towarowego słownego „qumak” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 257149) oraz
  • znaku towarowego słownego „qumak – sekom” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 163170).

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q1

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 30.597 zł, tj. brutto (z VAT) 37 634,31 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q1

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 30.597 zł, tj. brutto (z VAT) 37 634,31 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q2

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 15.113,00 zł, tj. brutto (z VAT): 18 588,99 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q2

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 15.113,00 zł, tj. brutto (z VAT): 18 588,99 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q3

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 14.802,00 zł, tj. brutto (z VAT): 18 206,46 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q3

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 14.802,00 zł, tj. brutto (z VAT): 18 206,46 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q4

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 9.284,00 zł, tj. brutto (z VAT): 11 419,32 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q4

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 9.284,00 zł, tj. brutto (z VAT): 11 419,32 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q5

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 16.186,00 zł, tj. brutto (z VAT) 19 908,78  złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q5

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 16.186,00 zł, tj. brutto (z VAT) 19 908,78  złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET NR Q6

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 14.801,00 zł, tj. brutto (z VAT) 18 205,23 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET NR Q6

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 14.801,00 zł, tj. brutto (z VAT) 18 205,23 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET NR Q7

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 11.715,00 zł, tj. brutto (z VAT) 14 409,45 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET NR Q7

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 11.715,00 zł, tj. brutto (z VAT) 14 409,45 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET NR Q8

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 13.134,00 zł, tj. brutto (z VAT):  16 154,82 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET NR Q8

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 13.134,00 zł, tj. brutto (z VAT):  16 154,82 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q9

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 15.354,00 zł, tj. brutto (z VAT) 18 885,42 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q9

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 15.354,00 zł, tj. brutto (z VAT) 18 885,42 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

Syndyk sprzeda pakiet lotniskowy – QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabelach poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży brutto (z VAT): 62.515,98 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych i 98/100):

  Rozwiń

Syndyk sprzeda pakiet lotniskowy – QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabelach poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży brutto (z VAT): 62.515,98 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych i 98/100):

  Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – KONKURS OFERT – SVEMATEX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (II OBNIŻKA)

Syndyk Masy Upadłości SVEMATEX sp. z o.o. w upadłości Piotr Duda sprzeda w drodze konkursu ofert wszystkie ruchomości wskazane w tabeli załączonej do niniejszego ogłoszenia wchodzące w skład masy upadłości SVEMATEX sp. z o.o.  (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”).

Cena minimalna brutto (z VAT): 199.439,63 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i 63/100)  (cena dotyczy wszystkich ruchomości wskazanych w poniższej tabeli). Oferty na cenę brutto niższą niż cena minimalna podlegają odrzuceniu.

Ruchomości tych jest wiele (szczegółowy opis – w tabeli poniżej).

Towar obejmuje w szczególności: kostium kąpielowy, top, halka, gorset, body, chusta, biustonosz, rękawiczki, stringi, koszulka, majtki.

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – KONKURS OFERT – SVEMATEX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (II OBNIŻKA)

Syndyk Masy Upadłości SVEMATEX sp. z o.o. w upadłości Piotr Duda sprzeda w drodze konkursu ofert wszystkie ruchomości wskazane w tabeli załączonej do niniejszego ogłoszenia wchodzące w skład masy upadłości SVEMATEX sp. z o.o.  (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”).

Cena minimalna brutto (z VAT): 199.439,63 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i 63/100)  (cena dotyczy wszystkich ruchomości wskazanych w poniższej tabeli). Oferty na cenę brutto niższą niż cena minimalna podlegają odrzuceniu.

Ruchomości tych jest wiele (szczegółowy opis – w tabeli poniżej).

Towar obejmuje w szczególności: kostium kąpielowy, top, halka, gorset, body, chusta, biustonosz, rękawiczki, stringi, koszulka, majtki.

Rozwiń

 

Wierzytelność Upadłego wobec osoby fizycznej

Opis przedmiotu sprzedaży: wierzytelności Upadłego wobec osoby fizycznej, o wartości nominalnej 94.000,00 zł, wynikające z umowy ugody z dnia 30 maja 2012 r., zawartej w formie aktu notarialnego i zabezpieczonej w trybie art. 777 §1 pkt 4 i 5 k.p.c., któremu to aktowi Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 30 września 2014 r., a następnie (co do późniejszych rat) w dniu 21 września 2020 r.; należności mają charakter sporny.

Cena wywoławcza: 20.000,00 złotych brutto (dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

Termin składania ofert: 11 maja 2021 roku (włącznie) na adres Syndyka: ul. Dąbrowiecka 27b, 03-932 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Syndyka.

Dodatkowe informacje: kontakt na adres e-mail: licytacje@syndykpiotrduda.pl Warunki konkursu ofert w załączeniu.

2021 05 14 Warunki konkursu ofert_trzeci konkurs_Kucharski

 

Wierzytelność Upadłego wobec osoby fizycznej

Opis przedmiotu sprzedaży: wierzytelności Upadłego wobec osoby fizycznej, o wartości nominalnej 94.000,00 zł, wynikające z umowy ugody z dnia 30 maja 2012 r., zawartej w formie aktu notarialnego i zabezpieczonej w trybie art. 777 §1 pkt 4 i 5 k.p.c., któremu to aktowi Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 30 września 2014 r., a następnie (co do późniejszych rat) w dniu 21 września 2020 r.; należności mają charakter sporny.

Cena wywoławcza: 20.000,00 złotych brutto (dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

Termin składania ofert: 11 maja 2021 roku (włącznie) na adres Syndyka: ul. Dąbrowiecka 27b, 03-932 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Syndyka.

Dodatkowe informacje: kontakt na adres e-mail: licytacje@syndykpiotrduda.pl Warunki konkursu ofert w załączeniu.

2021 05 14 Warunki konkursu ofert_trzeci konkurs_Kucharski

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET MEBLOWY M1

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 10.725,00 zł, tj. brutto (z VAT): 13 191,75 złotych:

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET MEBLOWY M1

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 10.725,00 zł, tj. brutto (z VAT): 13 191,75 złotych:

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q10

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 32.077,00 zł, tj. brutto (z VAT): 39 454,71 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q10

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 32.077,00 zł, tj. brutto (z VAT): 39 454,71 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q11

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 28.963,00 zł, tj. brutto (z VAT): 35 624,49 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q11

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 28.963,00 zł, tj. brutto (z VAT): 35 624,49 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q12

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabelach poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 9.636,00 zł, tj. brutto (z VAT): 11 852,28 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q12

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabelach poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 9.636,00 zł, tj. brutto (z VAT): 11 852,28 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q13

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 16.566,00 zł, tj. brutto (z VAT): 20 376,18 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q13

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 16.566,00 zł, tj. brutto (z VAT): 20 376,18 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q14

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 26.194,00 zł, tj. brutto (z VAT): 32 218,62 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q14

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 26.194,00 zł, tj. brutto (z VAT): 32 218,62 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q15

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 9.766,00 zł, tj. brutto (z VAT) 12 012,18 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI – PAKIET Q15

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda ruchomości wskazane w tabeli poniżej wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”) za Cenę Sprzedaży netto 9.766,00 zł, tj. brutto (z VAT) 12 012,18 złotych (przy czym komputery sprzedawane są bez dysków twardych):

Rozwiń