11 czerwca, 2018

Opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości – sygn. akt X GUp 377/18

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych informuje o sporządzeniu i złożeniu do akt w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 377/18), opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 183,2 m położonej w Warszawie przy ul. Bystrej 2A, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00003634/2 i możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.