Kategoria ogłoszeń:

Zapytanie ofertowe – sprzedaż znaków towarowych QUMAK S.A. w upadłości (obniżka z 23.11.2023 r.)

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na nabycie znaków towarowych Qumak S.A. w upadłości (obniżka z 23.11.2023 r.):

  • znaku towarowego słownego „qumak” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 257149) oraz
  • znaku towarowego słownego „qumak – sekom” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 163170).

Rozwiń

Zapytanie ofertowe – sprzedaż znaków towarowych QUMAK S.A. w upadłości (obniżka z 23.11.2023 r.)

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na nabycie znaków towarowych Qumak S.A. w upadłości (obniżka z 23.11.2023 r.):

  • znaku towarowego słownego „qumak” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 257149) oraz
  • znaku towarowego słownego „qumak – sekom” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 163170).

Rozwiń

 

Wierzytelność Upadłego wobec osoby fizycznej

Opis przedmiotu sprzedaży: wierzytelności Upadłego wobec osoby fizycznej, o wartości nominalnej 94.000,00 zł, wynikające z umowy ugody z dnia 30 maja 2012 r., zawartej w formie aktu notarialnego i zabezpieczonej w trybie art. 777 §1 pkt 4 i 5 k.p.c., któremu to aktowi Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 30 września 2014 r., a następnie (co do późniejszych rat) w dniu 21 września 2020 r.; należności mają charakter sporny.

Cena wywoławcza: 20.000,00 złotych brutto (dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

Termin składania ofert: 11 maja 2021 roku (włącznie) na adres Syndyka: ul. Dąbrowiecka 27b, 03-932 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Syndyka.

Dodatkowe informacje: kontakt na adres e-mail: licytacje@syndykpiotrduda.pl Warunki konkursu ofert w załączeniu.

2021 05 14 Warunki konkursu ofert_trzeci konkurs_Kucharski

 

Wierzytelność Upadłego wobec osoby fizycznej

Opis przedmiotu sprzedaży: wierzytelności Upadłego wobec osoby fizycznej, o wartości nominalnej 94.000,00 zł, wynikające z umowy ugody z dnia 30 maja 2012 r., zawartej w formie aktu notarialnego i zabezpieczonej w trybie art. 777 §1 pkt 4 i 5 k.p.c., któremu to aktowi Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 30 września 2014 r., a następnie (co do późniejszych rat) w dniu 21 września 2020 r.; należności mają charakter sporny.

Cena wywoławcza: 20.000,00 złotych brutto (dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

Termin składania ofert: 11 maja 2021 roku (włącznie) na adres Syndyka: ul. Dąbrowiecka 27b, 03-932 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Syndyka.

Dodatkowe informacje: kontakt na adres e-mail: licytacje@syndykpiotrduda.pl Warunki konkursu ofert w załączeniu.

2021 05 14 Warunki konkursu ofert_trzeci konkurs_Kucharski