2 marca, 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SAMOCHÓD NR [40]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty następujący samochód wchodzący w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości („Przedmiot Sprzedaży”):

MODEL: FORD FIESTA 1.2, NR REJ.: WU9290A, ROK PRODUKCJI: 2015, TYP: OSOBOWY, NR VIN: WF0DXXGAKDFS19943, DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI: 29.7.2015, PRZEBIEG: 158957, POJ. SILNIKA: 1242, MOC: 60/82

Cena Sprzedaży brutto (z VAT): 25584,00 złotych.

Ww. Cena Sprzedaży uwzględnia koszty odbioru przedmiotu sprzedaży z parkingu, na którym zlokalizowany jest samochód. Kupujący ponosi koszty odbioru i transportu i ryzyka z tym związane.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży.

Sprzedaż odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez QUMAK S.A. w upadłości.

Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 608-026-343 oraz pod adresem email: marcin.karas@syndykpiotrduda.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Informacja o przetwarzaniu przez syndyka danych osobowych oferentów znajduje się pod adresem elektronicznym: https://syndykpiotrduda.pl/1070-2/

 

Dokumenty do pobrania (proszę kliknąć w poniższe linki):

40.WU9290A

2_UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU -wzór