27 sierpnia, 2018

Lider Trading spółka z o.o. w upadłości (nr KRS: 0000109141)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 r., sygnatura akt X GUp 53/18, postanowił na podstawie art. 170 ust. 2 Prawa upadłościowego zawiesić syndyka Andrzeja Głowackiego w wykonywaniu czynności, ustanawiając Piotra Dudę (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1159) tymczasowym syndykiem do czasu wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie odwołania syndyka.