1 sierpnia, 2018

Lider Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000109141)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r., sygnatura akt X GUp 53/18, postanowił w trybie przepisu art. 159 ust. 1 i ust. 2 Prawa upadłościowego powołać zastępcę Syndyka masy upadłości Lider Trading spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000109141) w osobie Piotra Dudy (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1159) oraz określić, że zakres jego czynności od dnia wydania postanowienia obejmuje wszystkie obowiązki syndyka masy upadłości, za wyjątkiem tych, do których wykonania osobistego syndyka masy upadłości Andrzej Głowacki zostanie zobowiązany przez Sąd i Sędziego komisarza.